Teràpia Assistida amb Cavalls (TAC)

La Teràpia Assistida amb Cavalls (TAC) és una teràpia complementaria que aporta beneficis en l’àrea física, psicològica, emocional i social. Aquests beneficis s’obtenen gràcies al moviment del cavall i amb el contacte directe amb l’animal, ja que l’experiència que ens pot oferir trenca amb l’aïllament, augmenta la confiança i la seguretat amb un mateix i ajuda a superar tensions físiques i psíquiques. Amb tot això, l’equinoteràpia esdevé com un recurs molt potent perquè es realitza a l’aire lliure, aprofitant els beneficis del mateix animal i de l’entorn que ens envolta. Per tant, la teràpia en si es converteix en una diversió i en un joc per la persona beneficiaria i només aprofitant aquests elements i una bona intervenció terapèutica de qualitat i professional per part de la persona terapeuta es podran aconseguir molt bons resultats.

Per què el cavall?

  • La transmissió de la calor corporal del cavall a la persona
  • La transmissió d’impulsos rítmics del dors del cavall al cos de la persona
  • La transmissió de la locomoció semblant a la marxa de la persona

Actua com a facilitador i com a element motivador per treballar durant les sessions. Té una gran capacitat de percepció que fa que es converteixi en un element clau en la intervenció, ja que podem veure quin és el veritable estat emocional de la persona a través de l’actuació i la reacció del cavall. Aquesta sensibilitat no només està present en la percepció de les emocions, també en la percepció corporal.

A qui ens dirigim?

Ens dirigim a totes les persones de qualsevol edat i/o necessitat que es puguin beneficiar del nostre projecte. Persones amb condició de diversitat funcional, tan física, psíquica o sensorial. Així com persones amb trastorns de conducta, del llenguatge o de l’aprenentatge i persones en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social.