Què oferim?

L’Oasi Equinoteràpia ofereix diferents modalitats depenent de les necessitats de cada persona per tal d’assolir els diferents objectius plantejats. L’estructura de les sessions generalment és la mateixa, no obstant això, pot modificar-se a disposició de cada persona (salutació, higiene del cavall, munta terapèutica o treball peu a terra, premi i agraïment i acomiadament).

  1. Entrevista inicial amb la persona usuària, mares, pares, tutores, terapeutes, educadores i/o referents, així com la fase de traspàs d’informació (informes mèdics, psicològics…).
  2. Treball en xarxa amb altres professionals referents de la persona usuària (psicòleg/a, logopeda, educadors/es, fisioterapeuta…).
  3.  Elaboració del Pla de Treball (necessitats i objectius).

  4. Valoració del Pla de Treball (registre de les sessions, avaluar millores, canvis, adaptacions al programa…).
  5. Avaluació o informe final dels objectius plantejats.