El projecte

 

 

L’Oasi neix per oferir a totes les persones que ho necessitin els beneficis que aporta el fet d’estar en contacte directe amb els cavalls i la naturalesa. La idea d’aquest projecte s’origina per tal de proporcionar la Teràpia Assistida amb Cavalls (TAC) com una teràpia complementària per aconseguir un major benestar de l’àrea cognitiva, física, emocional i social de la persona. 

Acompanyar a la persona usuària i a les seves famílies amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida d’aquestes, en el seu procés d’aprenentatge, acollint-les, entenent-les, potenciant-les, donant confiança, seguretat i estabilitat a partir de la Teràpia Assistida amb Cavalls (TAC), així com donar valor a aquest recurs, treballar per la inclusió social i conscienciar i visibilitzar la diversitat funcional en la nostra societat. 

Ens projectem de cara al futur com un espai d’intervenció terapèutica i educativa, il·lusionades i amb ganes de treballar amb persones les quals la Teràpia Assistida amb Cavalls (TAC) els hi sigui una via que faciliti els seus processos. Volem ser reconegudes i respectades dins el nostre entorn, formant part en l’aprenentatge de les persones les quals ens adrecem.

Prioritzem aquests valors perquè la nostra tasca tingui un sentit terapèutic i educatiu de qualitat:

  • Responsabilitat, respecte i compromís vers les persones ateses.
  • Reconèixer a les famílies com a eix central i element important de la persona beneficiaria de la teràpia.
  • Treballar des de l’empatia i l’assertivitat.
  • Cooperació, implicació i compromís personal.
  • Professionalitat i qualitat en la nostra tasca terapèutica i educativa