Equinoteràpia

Equitació terapèutica

Persones que poden exercir una certa autonomia i acció en el cavall. Duem a terme una intervenció a través del contacte amb l’animal i la motivació que aquest genera. Està basada en els principis de la normalització, integració i individualització. La persona usuària aprèn a utilitzar els senyals de l’equitació per convertir-se en un subjecte parcial o totalment actiu.

Hipoteràpia

És la modalitat destinada a persones que pel seu grau de discapacitat física i/o cognitiva no poden portar gaire o cap activitat sobre del cavall d’una manera autònoma. Aquestes persones participen en l’activitat de forma passiva per tal de treballar aspectes físics, cognitius, emocionals i socials. 

Equinoteràpia social

Està dirigida a persones que es troben en situació de risc d’exclusió social. Es basa en la combinació de la tècnica d’equitació i el coneixement del món del cavall, amb la intenció  de treballar aspectes de la persona o del col·lectiu a partir de les seves necessitats. Tanmateix es pretén aprofitar la relació amb el cavall per ajudar a persones a superar conflictes.